Prokrastinacija (Odlaganje)

Prokrastinacija – odlaganje: „Svi odugovlače, ali nisu svi odlagači“. Odlaganje postaje problematično kada je u suprotnosti sa sopstvenim željama i kada odlažemo stvari koje su zaista u našem najboljem interesu.