Sponzorstva i donacije


Mogućnost doniranja Centru “Psihodilište” odnosi se na pomoć koja može biti pružena opštoj populaciji ili određenom delu populacije u nameri da se putem edukativne, iskustvene ili grupne podrške, kao i radionica, zaštiti njihovo mentalno i fizičko zdravlje.

Uz dogovor sa donatorom osmišljava se i organizuje namenski program ili jednokratna radionica  sa temama kao što su prevazilaženje stresa, bolja veština komunikacije, pružanje psihosocijalne podrške vulnerabilnoj grupi, otkrivanje unutrašnjih snaga, životni ciklusi ili unapređenje međuljudskih odnosa.

Programi i radionice mogu imati različito trajanje i ciljeve, a predstavljaju konkretnu mogućnost da se uz saradnju sa Centrom “Psihodilište” realizuju dogovoreni planovi i pruži psihološka edukacija i podrška u zavisnosti od procenjenih potreba.

Ukoliko želite da pomognete rad Centra “Psihodilište” to možete učiniti uplatom na račun Centra “Psihodilište” 205-255511-49.

Pozovite nas odmah ukoliko želite ili imate ideju da ostvarimo saradnju za sprovođenje konkretnih programa ili radionica na broj 066/285-066.