Jelena Toljević

Višegodišnje iskustvo psihološkog savetovanja, psihoterapije i psihološke edukacije u radu sa pojedincima, parovima i porodicama. Aktuelno radim u Bul. Despota Stefana u Beogradu, online i u Mladenovcu. U prethodnim godinama bila sam angažovana: 

– u radu sa roditeljima u individualnom psihološkom savetovanju i na iskustveno-edukativnim radionicama  (Centar za brigu o porodici, Centar za socijalno preventivne aktivnosti Grig, Udruženje Potkovica), 

– u radu sa parovima, bračnim partnerima i studentima u savetovalištu Pravoslavno pastirsko-savetodavnog centra,

– u radu sa decom u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine,  

– u radu sa više različitih vulnerabilnih grupa na polju otkrivanja ljudskih resursa i na iskustvenim radionicama (Nacionalna služba za zapošljavanje, Centar za brigu o porodici).

Snažno podržavam zainteresovanost za prevazilaženje životnih teškoća zdravim  mehanizmima prevladavanja i dobrom komunikacijom, kao i zainteresovanost za razvoj unutrašnjih potencijala kroz odnose sa drugima i dobro izabrane aktivnosti.

Moja glavna oblast delatnosti je individualna, partnerska i porodična terapija, a u radu sa klijentima najviše su zastupljene sledeće teme: 

– otežani životni periodi (teme kao što su razvod, gubitak, bolest, preseljenje, problemi oko studiranja, promene posla i drugo),

– ulazak u novu životnu fazu uz individualne i porodične specifičnosti (problemi adolescencije, partnerstva, braka, roditeljstva, menopauze, starosti itd),

– stresne situacije ili stanje hroničnog stresa prema čemu se odnos pojedinca ili porodice može promeniti,

– terapija anksioznosti koja je izražena u većoj ili manjoj meri, bez farmakoterapije ili sa njom,

– terapija depresije, individualna ili partnerska,

– partnerski odnosi: bolja komunikacija između partnera, ljubavna prevara ili izdaja,

– izazovi roditeljstva: prilagođavanje roditelja na različite faze dečijeg razvoja, različiti vaspitni stilovi,

– osećanje razočaranosti, usamljenosti i zaglavljenosti,

– pomoć pri odlučivanju, postavljanju ciljeva i organizaciji: individualno, partnerski ili porodično; 

Diplomirala sam psihologiju na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije, a zatim završila edukaciju za psihoterapeuta pri Asocijaciji sistemskih terapeuta, evropski akreditovane organizacije za porodičnu psihoterapiju. Kroz dodatne višemesečne kurseve usvojila sam znanja iz asertivne komunikacije (nivo trenera) i koučinga, kao i znanje za integrativno psihološko zaceljivanje osoba sa traumom. Na osnovu prve dve osnovne edukacije stekla sam zvanje psihoterapeuta sa nacionalnim sertifikatom. Član sam Društva psihologa, Asocijacije sistemskih terapeuta i Saveza psihoterapeuta Srbije. 

 

Jelena Toljević,

dipl. psiholog i psihoterapeut

Informacije i zakazivanje na broj telefona: 066/285-066 i

e-mail: davaspitam@jelenatoljevic.rs