O “Psihodilištu”

 

Ideja za osnivanje Centra za psihoterapiju, edukaciju i savetovanje „Psihodilište“ javila se u proleće 2017. godine. Koleginice psiholozi koje su se okupile u osnivačkom timu strukovnog udruženja prepoznale su kod sebe slične ideje i vrednosti koje su želele da  svojim radom dalje razvijaju. Generalni cilj usmerenih aktivnosti u “Psihodilištu" je psihološko zdravlje, unapređivanje zrelosti i razvoj ličnosti. Kod klijenta su problemi ponekad pokrenuti sazrevanjem, a ponekad iznenadnim događajima ili situacijom u kojoj se osoba nalazi.

 U “Psihodilištu" se bavimo izazovima koji se javljaju u različitim fazama međusobnih odnosa između članova porodice, tokom različitih perioda porodičnog života, teškoćama kada su klijentu potrebni novi uvidi da bi prevazišao te teškoće, kao i problemima koji su, u nekom trenutku, nastali kao moguća rešenja. Bavimo se dečijim i ličnim razvojem, drugačijim načinima na koje klijenti mogu da razumeju sebe i svoje „značajne druge“, uspešnijom komunikacijom, organizacijom vremena i stavljanjem u funkciju postojećih resursa za lično dobro.

Tokom ovih pet godina Centar za psihoterapiju, edukaciju i savetovanje “Psihodilište" ostvario je uspešnu saradnju sa Centrom za socijalno preventivne aktivnosti “Grig", Centrom za brigu o porodici “Novi Beograd" i Logopedskim kabinetom Nikolić – Logoseum u Mladenovcu. Naglasak u radu je na stručnom znanju i profesionalnom pružanju psihološke pomoći i psihosocijalne podrške osobama koje su u potrebi da prevaziđu svoje životne izazove i razreše dileme u periodu krize na pozitivan način.

Posvećene smo pronalaženju najrazličitijih načina da klijenti prepoznaju i razviju nove oblike emocionalnih reakcija, mišljenja i ponašanja, one koje im više odgovaraju i sa kojima se osećaju bolje. Na početku susreta prolazimo sa klijentom (klijent može biti osoba, porodica, neki deo porodice, dvoje ljudi u partnerskoj vezi ili dete) kroz proces definisanja teškoća i ciljeva, a zatim zajedno sa njim, koristeći profesionalno znanje, idemo putem prevazilaženja problema i pružanja podrške u zavisnosti od teškoće i cilja. Ovo i jeste „put“. 

 

Beograd, 01. novembar 2021. 

Jelena Toljević, osnivač Centra “Psihodilište"