Prokrastinacija (Odlaganje)

Prokrastinacija – odlaganje: „Svi odugovlače, ali nisu svi odlagači“. Odlaganje postaje problematično kada je u suprotnosti sa sopstvenim željama i kada odlažemo stvari koje su zaista u našem najboljem interesu.

Porodični skript

Zašto je često teško biti drugačiji? – Porodične skripte

Kao što u pozorišnoj predstavi bude definisano u kojoj ulozi je koji protagonista i na koji način on doprinosi predstavi, tako i mi učimo scenarije o tome kako se ponašamo i komuniciramo jedni sa drugima u sopstvenoj porodici. Kroz uloge se učimo odgovornostima i tome šta se očekuje od svakog člana porodice. Sve ovo (uloge, moć, obrasci ponašanja i komunikacije) opisuje …