Kada stres kruži porodicom

Kriza u porodici nastupa onda kada se u okvirima porodice poveća količina stresa, bilo unutarporodičnog ili onog stresa koji dolazi iz spoljašnje sredine. Unutarporodični stresovi su uobičajene razvojne faze. Važno je da znamo da se promena koju donosi svaka faza razvoja povezuje sa gubitkom, bilo da je on realan, fantaziran ili anticipiran, tj. da ne pomislimo da je nešto do nas, da mi “nismo u redu” ako se tako osećamo. Spoljašnji uticaji odnose se na promene u ekološkom sistemu: ekonomska kriza u društvu, rat, promena kulturološkog miljea u kome porodica živi itd.

Kao stres na nas mogu delovati  prijatni i neprijatni životni događaji, odnosno sve ono što menja ustaljene porodične sadržaje i odnose. Reakcija na stresne događaje, kao i oblik ispoljavanja tih reakcija, zavisi od osobenosti porodice, prethodnog iskustva i načina prevazilaženja ranijih kriza, težine stresa, količine unutarporodične anksioznosti ali i od psihofizičkog stanja njenih pojedinih članova. Nekada se članovi porodice u stresnim periodima distanciraju jedno od drugoga, a nekad “zbijaju redove” tj. dolazi do većeg porodičnog zajedništva. Nekada stresni događaj istakne unutrašnje snage nekog od njenih članova, pa dođe do promene bliskosti/udaljenosti unutar porodičnih subsistema (partnerski odnosi, sibling odnosi).

Stresogeni događaji povećavaju osećaj neizvesnosti, telesnu i mentalnu budnost, emocionalnu napetost u odnosima, i traže od porodice, kao i od njenih članova, da se adaptira. Na taj način možemo razumeti da dugotrajni stres iscrpljuje porodične adaptivne sposobnosti. Porodica dospeva u stanje hronične krize koju i ne primećuje s obzirom da se uspostavlja tzv. regresivna homeostaza. Kriza i patološka homeostaza prepoznaju se tek kada se pojavi simptomatsko ponašanje jednog od članova porodice ili kada kriza postane očigledna jer se izražava kroz pretnju da se porodica raspadne. Važno je za krizu ne optuživati jednog člana porodice, posebno ako je najmlađi.

Zakazivanje seanse i informacije na broj telefona: 066/285-066

Izvor: Porodica u krizi, Mila Vukov

Foto: vanderbilt. edu

#psiholog #psihoterapeut #porodičnaterapija

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *