Psihološka podrška kod bolesti

kod psihologa zbog bolesti

Pružanje psihološke podrške je značajno kada se navikavamo na teškoće sa kojima se susrećemo pri adaptaciji na novonastale situacije kao što je razvoj bolesti ili nove okolnosti pod kojima treba živeti sa bolešću i prihvatiti je. Važno je na šta ćemo se i kako navići. Trebalo bi da se javite za stručnu podršku i pomoć ako osećate da teškoće sa kojima se susrećete izazivaju nove teškoće (na primer: toliko brinete da postajete anksiozni ili ste uskraćeni za neke značajne aktivnosti, a ne možete da se pomirite sa tim). Bolesti mogu biti urođene, nasleđene, stečene ili mogu biti posledica događaja kao što su saobraćajne nesreće, operacije, zanemarivanje ili pogrešan tretman. Neke bolesti se sekundarno mogu javiti kao posledica primarne bolesti.

Kod razvoja psihosomatskih bolesti, psihološka podrška može pomoći da obratimo pažnju na naše postojeće dimenzije ličnosti, naše reakcije na životne situacije i ponašanje koje je doprinelo okolnostima u kojima se nalazimo. Bolest se može pojaviti i kao posledica hroničnog stresa i tada nam rad sa psihološkim savetnikom može pomoći da usvojimo druge načine za prevladavanje stresa, one koje nam više odgovaraju, zdraviji su i više podržavaju naš razvoj.

Značajno je i kako se porodica navikava na novonastalu situaciju. Postoje teškoće u kojima porodični psiholog može pružiti podršku celoj porodici, razgovarati sa članovima porodice o načinima kako komunikacija može biti takva da se na bolji način i u količini koja je moguća iskažu i zadovolje različite individualne potrebe.

Prihvatanje ne znači predaju, već stav sa kojim balansirate između objektivnih mogućnosti, nemogućnosti i povremene neizvesnosti.

Kod svih navedenih primera jedan, nekoliko ili više dolazaka na seansu kod psihološkog savetnika vas može emotivno i mentalno osnažiti, motivisati vas i pozitivno uticati na to da budete manje uplašeni i zbunjeni. Seanse mogu biti usmerene na prihvatanje zdravstvenog ponašanja koje pomaže i usvajanje životnog stila koje vas jača kada ste u teškim situacijama. Možete doći sami ili sa partnerom ili članovima porodice. Ukoliko vam je potrebno, možete dolaziti i biti u procesu psihološke podrške sve vreme dok traje određeno lečenje, medicinski protokoli i ispitivanja, kao i period u kome se vaša porodica navikava na novonastalu situaciju.

Zakazivanje seanse i informacije na broj telefona 066/285-066

#psihološkosavetovanje #somatskabolest #adaptacija #kriza #ličnirastirazvoj #stres

foto: psychologytoday.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *