Stresne situacije i životne krize

Stres i porodica

Krizne situacije su izazvane iznenadnim, nesrećnim i kritičnim događajima. Može postojati jedan ili serija kritičnih događaja.

– Podrazumevaju urgentnu individualnu krizu ili krizu u partnerskom odnosu ili porodici.
– Razlog da potražite pomoć može biti bilo koja situacija koju doživljavate kao urgentnu i alarmantnu.
– Mogu biti izazvane verbalnim i fizičkim nasiljem, zloupotrebom alkohola i drugih sredstava koja stvaraju zavisnost, nekontrolisanim agresivnim ponašanjem, konfliktima, povređivanjem, samopovređivanjem, suicidalnošću, kao i teškim bolestima, saobraćajnim udesima i elementarnim nepogodama

Svaka krizna situacija je jedinstvena. Moguće je da je klijentkinja/klijent bila svedok ili učesnica traumatičnog događaja ili je emotivno povezana sa osobom koja je preživela neku tragediju; možda je izgubila dom ili voljenu osobu. Svaka osoba u kriznoj situaciji oseća jaku potrebu za podrškom.

Ovakvi kritični događaji kod ljudi najčešće izazivaju akutnu stresnu reakciju. Posle uznemirujućeg događaja, ljudi se osećaju ranjivo, izolovano i nemoćno, a ovo vodi ka gubitku osećaja sigurnosti, inicijative, nade i kontrole vlastitog života. Klijenti mogu da imaju konfuzne, panične ili somatske reakcije; da osećaju uznemirenost, strah, patnju i da imaju promene u percepciji vremena i mesta. Psihološka pomoć i podrška se sastoji u tome da klijenti razumeju šta im se dogodilo i da „uključe“ svoje resurse, snage i kapacitete. Cilj je da razumeju događaj i reakciju, kao i da utvrde potrebe i brigu. Na duže staze potrebno je da njihova procena trenutne situacije i perspektive bude smislena, razumljiva i merljiva. Podrška psihološkog savetnika podrazumeva i pružanje informacija koje su klijentu potrebne i informacija o načinu kako da se zaštite od daljih nevolja. Za dugotrajni oporavak je neophodno da ljudi koriste sopstvene veštine nošenja sa problemima koje mogu da savladaju i nauče.

Ako u kriznoj situaciji na konsultaciju dođe cela ili deo porodice, profesionalna pomoć će se sastojati u tome da članovi porodice sagledaju svoje funkcionisanje, situaciju u kojoj su se našli i svoje resurse, kao i da pokrenu odgovarajuće mehanizme za prevazilaženje. Savetnik će pomoći porodici da njeni članovi međusobno otvorenije razgovaraju i sagledaju specifične potrebe svakog od članova porodice. Potrebne informacije će se podeliti sa celom porodicom, a ne samo sa jednom osobom.

Važno je da klijent zna:

  • ovaj razgovor nije psihoterapija: ne mora da uključuje detalje o događaju, ne zahteva se analiza i detaljni redosled događaja, a pruža se ohrabrivanje, smirivanje i slušanje bez insistiranja
  • psihosocijalna podrška je posebno važna da bi se ljudi brže oporavili i prevenirali probleme mentalnog zdravlja kao što je posttraumatski stresni poremećaj

Zakazivanje seanse i informacije na broj telefona 066/285-066

#psihološkosavetovanje #psihoterapija #psihološkapodrška #stres #kriza #izazov #edukacija

foto: eehealth.org

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *